Hur jag fäster trådar

Jag är en sådan där som hatar att fästa trådar!! Så enklast möjligt är min ”cup of tea”.

Jag vet inte om det är nåt som finns nåt namn för men jag gör som nedan, nu visar jag på skarvad tråd men vanliga trådbyten är samma. Jag fäster i samma färg som jag har ”fästtråd” så det inte syns. Än har jag inte råkat ut för lossnande trådar.

IMG_0948

Här har vi då två trådar som ska fästas….

 

IMG_0949

Jag väljer den färg att fästa i som tråden har, som jag ska fästa. Jag trär här på ”höjden” då elasticiteten i sidled bör behållas. Jag trär i 2-3 av 4 trådar i bågarna.

 

IMG_0950

Här har jag vänt fästningen. Jag ser till att det är en tråd som ”låser” så att fästningen inte löper tillbaka utan att det finns en tråd som låser, annars låter jag nålen gå tillbaka, helst inne i garnet från föregående invävning.

IMG_0951

Lite suddig bild men ni ser kanske ändå.

IMG_0952

Relativt osynlig fästning, här i mosstickning, och framför allt effektiv

Frågor på detta kan mailas till VideHexan….

Annonser

Pippimössa till Alfred

Jag hade lite restgarner över och satte mig en kväll och stickade en mössa till Alfred i svart med neonrosa och neongröna pippiränder.

Jag ska även göra två små garnbollar och sätta i hörnen på mössan. Själva modellen är enkel då jag stickade på rundstickor i ett rakt stycke och sedan syr ihop när den blivit lagom lång.
Jag använde mig av Kitchener Stitch och sydde ihop den med i ovankant och jag kan varmt rekommendera dig till att lägga lite tid och lära dig den metoden, det blir jättefint! Ser inte ens sytt ut!

Pippiränderna är inte heller så svåra, Det grå i bilen är basfärg och det gula är randfärg. Det blir bäst om du du har jämt antal maskor på varvet.

Stickar och stickar….

Jag håller just nu på med beställningar och har inte direkt mycket färdigt nytt att komma med… men här är ett tips i alla fall! Jag fick det av Stickig och det är mycket användbart.

Behöver du repa upp en liten bit av ett arbete så sätt en tunnare sticka i arbetet på det varv dit du ska repa upp. Då tappar du inte några onödiga maskor eller repar för långt! Här är ett par sockor som jag ångrade färgbytet på och ska repa upp det blå.

If you gonna unravel just a part of your work, thread a thin needle in the round you gonna unravel to. Then you don’t lose any stitched or unravels too far…

Garners olika beteckningar på tjocklek

Har du som jag lite problem med att förstå vad 4-ply osv betyder?
Eller ja, jag har det inte längre! Tack var sidan Billigt Garn och tabellen så har jag full koll!

Do you also have a little trouble understanding what 4-ply, etc. mean?
Well, I have it no longer! Thanks to the website Billigt Garn and this table I now has full control!

Gå och titta hos Billigt Garn! Eller följ på twitter.

Gör mönsterdiagram i excel

”How to make a chart in Excel”

Jag har Excel 2007 men det funkar ungefär likadant i de flesta Excelversioner
I have Excel 2001 but this works similar in all the latest versions.

 Klicka på A ovanför A-kolumnen och markera upp så många kolumner som du måste ha maskor i mönstret. I rutan som dyker upp står det hur många kolumner (C) som du har markerat, så du behöver inte räkna.
Click on the A above the A-column and mark up as many columns as you need stitches in the pattern. In the box that pops up you’ll see how many columns (C) you have selected, you don’t have to count.


Högerklicka på kolumnhuvudet (bokstäverna ovanför) och välj kolumnbredd
Right-click on the column header (the letters above) and select Column Width


Skriv in 3 och klicka ok, då blir det rätt ok bredd på rutorna.
Enter 3 and click ok, then the width of the boxes should be ok.


Dra sedan upp storleken på diagrammet, även här slipper du räkna när det uppe i hörnet står storleken 30Rader x 10Columner-
Then select the size of the chart, you don’t have to count because in the upper corner is the size of the chart; 30Rows x 10Columns


När du har markerat hela diagrammet du behöver så väljer du kantlinjer och alternativet alla kantlinjer.
After you selected the entire chart you need, choose borders and option any borders (I hope it is ”any borders” I have a swedish version).


Markera en ruta och välj den färg du vill använd i diagrammet, det väljer du i fyllningsfärg.
Mark one box and select the color you want to use in the chart, you select it in the fill color.


Dubbelklicka på hämta format så kan du bara klicka iväg och skapa dina egna mönster!
Double-click the collect (?) format then you can just click away and create your own designs!

Virka in ändar

Nu har den här bildserien legat och skräpat i ladda upp-mappen i 2 mån.
This photo collection has now been in the upload folder for 2 months
Här har jag tagit av tråden och har börjat på ny färg lite längre bort på varvet.
I have cut the yarn and started with a new color a bit futher back on the round.

Har du frågor får du gärna fråga!

Feel free to ask questions if you want.

Hur man "virkar runt" på luftmaskor – Crochet around the chain

Ibland kan man få höra/läsa t ex att man ska virka runt på luftmaskor, eller virka på baksidan av luftmaskor, hur sjutton gör man då?
Jo det är inte så svårt egentligen, man ska bara förstå och se det framför sig, vad det är man ska göra. Se bilderna nedan och läs texten under, så har du genast lärt dig nått nytt 🙂

Sometimes you will read that you should crochet around the chain, or on the back, how the heck do you do that?!
Well, it is not that hard, you should just understand what to do and maybe get a picture of it. Look at the pictures and read the text under it, and all of a sudden, you have tought something new.
Lägg upp luftmaskor och virka tillbaka som vanligt, när du kommer till sista maskan….
Chain the length as usual, turn and single crochet back, and when you reach the last stich…

… så virkar du tre fasta maskor (eller stolpar eller vad du nu virkar), i sista maskan, detta gör att det blir en bra sida, när du har kommit upp en bit.
… then you make three single crochet (or double crochet or whatever you crochet), in that last stich. This makes a nice even side…

Du fortsätter att virka i de hål som uppstår på ”baksidan” av luftmaskorna, om du tittar nära kan du se att trådarna korsar varandra och mitt i korset blir det ett lagom hål.
You continue to crochet in the holes that appears on the ”back” of the chain, if you look really close you can se that the yarn cross each other and at the center of the cross, it becomes a handy hole.

I sista maskan gör du två fasta maskor, eftersom det redan finns en fast maska i den. Slut varvet med en smygmaska eller fortsätt virka runt med spiralvirkning.
In the last stich you make two single crochet, there are already a single crochet in that stich, join the round with a slip stich or continue crochet in spiral.
Den här starten brukar jag använda på grytlappar och mobilfodral bl a, och man slipper sy ihop och man får lika breda sidor, man slipper också en ful söm på sidan.
This beginning I use to start with when I make potholders or cellphone cozys for instance. You won’t have to saw it togheter, you won’t have ugly seams, and you will get it even.

Skarva garnet

På bilden nedan finns en skarv på garnet mellan trådarna. Det bästa med den här ”ryska” skarvningen är att den sällan syns, är pålitlig och lätt att göra.

On the picture down below there is a joining between the two threads. The best thing with this russian join is that it seldom is visible, reliable and easy to do.

Gör en garnboll med en pompom-maker!

Make a pompom with a pompom-maker

 Totalt tog hela bollen 13 min att göra, inkl fotograferande…
It took only 13 min to do the pompom, including  photography…

 Man börjar med att dela makern…

Start with dividing the pompom-maker…


 Linda upp garnet, går väldigt fort jämfört med pappskivor
Wind the yarn, it is very fast compared to when using cardboard

 Klipp av garnet och ena halvan är färdig, gör samma med den andra
Cut the yarn and one side is finished, do the same with the other…

 Sätt ihop makern igen 
Put the pompom-maker together again

 Klipp garnet 
Cut the yarn

 Jag brukar använda tandtråd till garnbollar, är extremt starkt!
I usually use dental floss to pompoms, is extremely strong!
 Öppna makern och ta ut bollen och klipp till den så den blir jämn
Open pompom-maker and remove the pompom and cut it to make it even

Jag satte en nyckelring i bollen så kan nåt av barnen få den på skolväskan
I put a keychain in the pompom so one of the kids could wear it on their schoolbag

Det gick väldigt fort och var väldigt enkelt att använda den här jämfört med att klippa två skivor av kartong och använda. Med den här blir det nog fler bollar på mössor, vantar osv.

It went very quickly and was very easy to use this as opposed to cut two sheets of cardboard and use. I’m probably gonna make more pompoms on the hats, mittens and so on.


Du kan köpa dem här: